Vážení obchodní přátelé,

předkládáme Vám katalog našich produktů a služeb platný od 1.ledna 2010.

Novinkou v naší nabídce jsou ekonomické agendy v novém prostředí pro Windows. Komplet zahrnuje Podvojné účetnictví, Banku, Fakturaci, Pokladnu a modul Měnových kurzů ( pro firmy účtující v devizách a/nebo se zabývající importem či exportem). Styk přes kompatibilní media v modulu Banka byl rozšířen o další formáty.
Správu aplikací zajišťuje Data Manager, podobně jako u našich starších aplikací pro MS DOS.
Integrované systémy účetních agend zajišťují sledování daňové statistiky na úrovni importu z Fakturace a Pokladny, a dále řadu nových služeb i nových výkazů včetně cash flow. K úloze jsou k dispozici moduly výstupů do většiny formátů používaných státními institucemi a magistráty (standardní i rozpočtové).
Rovněž stavebnicový systém UNO byl dále rozšiřován. Pro řízení nákupu a prodeje je k dispozici nový modul obecných dokladů (objednávky došlé a vydané, cenové nabídky, zakázkové listy, reklamace, vzory atd.).
Pro velkoobchody je k dispozici nový modul přefakturace, kde je možno vystavit související doklady (příjemka, došlá faktura, výdejka, vydaná faktura) v jediném kroku, včetně kalkulace všech slev a rabatů.
Spolu s našimi ostatními agendami Vám můžeme nabídnout kompletní ekonomický informační systém GOLEM v libovolné konfiguraci, (síťové i jednouživatelské verze), který je trvale udržován a rozvíjen.
Všechny produkty dodáváme dle Vašeho přání, resp. dle Vašeho technického vybavení, v prostředí MS FoxPro 2.6. (DOS), MS Visual FoxPro 6.0. (Windows), na systémech MS-DOS, Windows 95,98,2000, Windows NT a Novell. Dále nabízíme poradenský, konzultační a systémový servis,včetně zaškolení Vašich pracovníků a trvalou podporu uživatelům našich aplikací.

V případě Vašeho zájmu Vám rádi poskytneme podrobnější informace, popř. vypracujeme nabídku zaměřenou na konkrétní potřeby Vašeho podniku.

Se všemi pracovníky firmy se na úspěšnou spolupráci

s Vámi těší

Ing.Vladimír Tomek,CSc
Prag - Data spol. s r.o.