Dodací podmínky

Programové vybavení je dodáváno ve dvou variantách:

a) jednouživatelské

prodej se uskutečňuje na jednu organizaci či osobu s instalací na jednom počítači. V případě požadavku na další instalace činí přírůstek ceny 60 - 30 % základu dle počtu.

b) síťové

prodej se uskutečňuje na jednu organizaci či osobu s multilicencí na daný počet instalací v síťi. Ceny nezahrnují systémové práce.

Při stanovení základní ceny instalace se vychází z kategorie podniku určené kombinací následujících parametrů, hlavním kriteriem je však objem zpracovávaných dat a počet uživatelů. Ceny nezahrnují přenosové moduly.

 

Kategorie

obrat/rok

útvarů/středisek

pracovníků *)

0 (mini)

900 000

1

1 - 7

1

5 900 000

2

25

2

15 000 000

3

70

3

50 000 000

5

250

 

síťové verze produktů do tří uživatelů

4

> 50 000 000

> 5 

> 250 

 

síťové verze produktů nad tři uživatele

0 - fyz.osoby,mini firmy *) je kriteriem především pro systém MZDY

Školství je poskytována sleva 20 %.
Prodej na splátky - podmínky se stanoví se individuálně dle doby splácení
Pronájem programů - podmínky se stanoví individuálně dle počtu dodaných programů a rozsahu doprovodných služeb

 

Update a upgrade

Typové programové vybavení stále rozvíjeno a zlepšováno.Nové verze systémů jsou poskytovány formou " update " a " upgrade ". Update zahrnuje dodávku nové modifikace již dodaných produktů v rámci pravidelného styku s uživateli. Uživatelům jsou účtovány cestovní výdaje a poplatek 20 % ročně z ceny dodaného software.

Upgrade je dodávka nové verze systému, kde byly provedeny větší či zásadní kvalitativní změny (např. nové okruhy služeb či celé moduly, přechod do jiného nosného prostředí, změny algoritmů zpracování např.v důsledku změny předpisů, atp.),za zvýhodněnou rozdílovou cenu, která je odvozena % sazbou z původní prodejní ceny.

Záruka

Dodavatel poskytuje půlroční záruku na chod systému dle dokumentace.