CENÍKY

Systémy pro Windows

Kód PRODUKT
název

KATEGORIE

1

2

síťové (3)

mini (0)

3100 Integrované systémy účetních agend
3110 Podvojné účetnictví obecné
3111 Finanční účetnictví základní modul 3 800 5 900 8 000

1 400

3112 Operativní evidence, Saldo, Analýzy 3 900 6 100 8 000

1 500

3130 Banka 1 800 2 800 4 000

900

3220 Fakturace a Saldo faktur 6 800 9 600 12 000 3 400
3300 Pokladna 3 200 4 900 6 000 1 600
4000 Data Manager 2 300 3 600 5 000 1 000
4010 Měnové kurzy 1 000 1 500 2 000 500
4900 GOLEM 2000 - kompletní systém 3100+3200+3300+4000 19 500 29 500 39 500 9 500
ceny bez přenosových modulů a interface mezi agendami
méně časté konfigurace se sjednávají dohodou
ceny jsou uvedeny bez DPH (5 %)

Systémy pro Dos

Kód PRODUKT
název

KATEGORIE

1

2

síťové (3)

mini (0)

1100 Integrované systémy účetních agend
1110 Podvojné účetnictví obecné
1111 Finanční účetnictví základní modul 3 400 4 800 7 000 ---------
1112 Operativní evidence, Saldo, Analýzy 3 500 4 900 7 000 --------
1120 Podvojné účetnictví pro rozpočtové organizace
1121 Finanční účetnictví rozpočtové - základ. modul 3 800 5 900 8 000 --------
1122 Operativní evidence,Saldo, Analýzy – rozpočtové 3 900 6 100 8 000 --------
1130 Banka 1 800 2 800 4 000 --------
1150 Finanční deník - jednoduché účetnictví 2 900 3 900 5 000 1 900
1200 UNO - integrovaný systém 1210,1220 11 900 17 900 22 000 5 900
1210 Nákup,MTZ,Sklady, Odbyt, obchod 6 800 9 600 12 000 3 400
1211 Sklady 4 800 6 900 8 000 2 400
1220 Fakturace a Saldo faktur 6 800 9 600 12 000 3 400
1300 Pokladna 3 200 4 900 6 000 1 600
1500 Evidence majetku 6 800 10 600 12 000 3 900
1600 START - informační systém fyzických osob 1150, 1220, 1300, 2000 a moduly propojení

Zvýhodněná cena za komplet
dle rozsahu dohodou

1700 GOLEM 2000 - kompletní informační systém Zvýhodněná cena za komplet
dle rozsahu dohodou
1800 Měnové kurzy 1 000 1 500 2 000 500
1900 Deníky jízd 2 700 3 700 7 000 1 200
2000 Data Manager 2 300 3 600 5 000 1 000
1230 Modul kalkulačních jednic k UNO 1 600 2 900 5 000 900
2200 Obecní úřady --------- 9 900 12 000 --------
2300 Slovník od 1 900
2700 Optimalizace pilařských výrob ceny dohodou dle rozsahu
ceny bez přenosových modulů a interface mezi agendami
méně časté konfigurace se sjednávají dohodou
ceny jsou uvedeny bez DPH (5 %)

Všechny úlohy jsou zpracovány moderní databázovou technologií a lze je provozovat na všech počítačích kompatibilních s IBM PC AT. Použito bylo databázového systému MS FoxPro 2.6., který je jedním z nejrychlejších svého druhu. Softwarové prostředí pro běh systému (runtime modul) je součástí dodávky, což odběrateli zajišťuje jeho legální využívání. Některé podpůrné moduly a systémy řízení výroby jsou zpracovány v jazyce Pascal.


Služby

1. software Prag-Data s.r.o.

5101

instalace SW Prag-Data - mono

600 Kč/hod

5102

instalace SW Prag-Data - síť

700 Kč/hod

5103

konzultace SW Prag-Data - uživatel

600 Kč/hod

5104

konzultace SW Prag-Data - programátor, správce

800 Kč/hod

5105

rekonstrukce dat

1 000 Kč/hod

Servisní zásah vyvolaný případnou chybou v produktu firmy Prag-Data je proveden zdarma.

 

2. ostatní software a servis

5201

konfigurace nového počítače - DOS

600 Kč/hod

5202

instalace a konfigurace externího zařízení

700 Kč/hod

5203

běžný servis dle požadavků zákazníka - mono

600 Kč/hod

5204

běžný servis síťových aplikací

800 Kč/hod

5205

instalace OS WINDOWS 9x, ME, 2000

800 Kč/hod

5206

instalace OS WINDOWS NT pracovní stanice

1 000 Kč/hod

5207

instalace OS WINDOWS NT server

8 000Kč

5208

instalace OS NOVELL NETWARE server

8 000 Kč

5209

instalace pracovní stanice NOVELL NETWARE

800 Kč/hod

5210

instalace aplikačního software / DOS

600 Kč/hod

5211

instalace aplikačního software / WIN,NT

800 Kč/hod

5212

konfigurace,nastavení,správa sítě

1 000 Kč/hod

5213

odvirování,rekonstrukce dat

1 000 Kč/hod

5214

Zálohování dat na CD-R (včetně média)

600 Kč/hod

5215 Služby a práce - internet

700 Kč/hod

 

3. ostatní služby a příplatky

5302

čas strávený na cestě

200 Kč/hod

5303

analytické a programátorské práce dohodou

dohodou

5304

příplatek za servisní zásah do 24 hod

+ 50% k ceně služby

5305

příplatek za okamžitý zásah (pouze Praha)

+100% k ceně služby

   Pravidelnou údržbu a servis,včetně specifikace rychlosti zásahu, lze též zajistit též celoroční smlouvou.

Školení

Cena se stanoví dohodou dle okruhu témat, počtu účastníků a potřebného technického zabezpečení.

 

Individuální projekty a modifikace typových systémů

Cena se stanoví dohodou dle rozsahu.

 

Ceny jsou uvedeny bez DPH (5 %)